Zlecenia TAKE PROFIT na rynku kryptowalut?

Zlecenie “take profit” (lub TP) to rodzaj zlecenia, które można złożyć na rynku finansowym, w tym również na rynku kryptowalut. Zlecenia Take Profit są podobne w konstrukcji i funkcjonowaniu do zleceń stop loss (SL). Ich celem jest zabezpieczenie zysków, podczas gdy zlecenia SL mają chronić nasz kapitał przed stratą. W odróżnieniu od zleceń obronnych (SL), gdzie niemalże istnieje obowiązek ich wystawienia, zlecenie take profit nie wymaga takiego obowiązku.

Jak korzystać ze zlecenia take profit?

Sama zasada składania takiego zlecenia jest bardzo prosta. Jeżeli spekulujesz, że na rynku kryptowalut nastąpią wzrosty a swoją tezę poparłeś np. analizą techniczną wówczas będziesz wiedział do jakiego poziomu realnie cena może dojść. Na tym etapie właśnie zdecydowałeś o cenie, po której chciałbyś zamknąć swoją pozycję i zrealizować zysk. Na przykład, jeśli aktualna cena BTC/USDT wynosi 10 000 USDT, a oczekujesz wzrostu do 12 000 USDT, możesz ustawić TP na poziomie 12 000 USDT.

grafika take profit sfera managera

Gdy cena BTC/USDT osiągnie poziom 12 000 USDT, twoje zlecenie TP zostanie automatycznie wykonane, a pozycja zostanie zamknięta. Otrzymasz zysk, który wynika z różnicy między ceną otwarcia a ceną TP – proste.

Istnieje kilka powodów, dla których inwestorzy korzystają z zlecenia take profit na rynku kryptowalut:

  1. Zabezpieczenie zysków: Zlecenie TP pozwala na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy osiągnie określony poziom zysku. To umożliwia zabezpieczenie zysków i uniknięcie potencjalnej odwrócenia trendu, które może prowadzić do straty zysków.
  2. Eliminacja emocji: Stosowanie zlecenia TP pomaga uniknąć emocjonalnych decyzji inwestycyjnych. Gdy zlecenie TP jest ustawione, nie musisz monitorować rynku w celu ręcznego zamknięcia pozycji. To pomaga utrzymać dyscyplinę inwestycyjną i zapobiegać podejmowaniu pochopnych decyzji.
  3. Automatyzacja strategii: Zlecenie TP może być częścią automatycznej strategii handlowej. Można je zastosować w połączeniu z innymi narzędziami, takimi jak zlecenie stop loss (SL) i zlecenie wejścia (entry order), aby stworzyć kompletną strategię handlową, która działa bez konieczności ciągłego monitorowania rynku.

Warto jednak zauważyć, że stosowanie zlecenia take profit nie jest obowiązkowe i nie zawsze jest odpowiednie dla wszystkich sytuacji. Niektórzy inwestorzy preferują elastyczność i decydują się na ręczne zamknięcie pozycji.

Jak obliczyć ryzyko transakcyjne na rynku kryptowalut?

Ryzyko transakcyjne na popularnych platformach handlowych określa się jako stosunek wartości. Bierze się wtedy cenę na jakiej został ustawiony stop loss do ceny na jakiej ustawiono take profit. Oczywiście ten stosunek wartości w nieco inny sposób jest liczony dla pozycji długich oraz dla pozycji krótkich co zostało wyjaśnionej poniżej.

Przy rozważaniu ryzyka transakcyjnego dla pozycji długich będziemy stosowali wzór:

Natomiast dla pozycji krótkich wzór ma postać odwrotną.

Dlatego korzystając z powyższych wzorów w zależności od rodzaju pozycji możemy mówić o ryzyku transakcyjnym.

Jaki stosunek SL/TP powinien być?

Często spotyka się że stosunek SL do TP wynosi 1:1, co oznacza, że poziom zysku (TP) jest równy poziomowi straty (SL). Ta proporcja pozwala na zabezpieczenie zysków w przypadku sukcesu transakcji, ale także na szybkie zamykanie stratnych pozycji, minimalizując potencjalne straty.

Niektórzy po dokonaniu analizy wykresu cenowego odrzucają możliwość otworzenia pozycji jeżeli ryzyko transakcyjne jest mniejsze od 1. Stanowi to ciekawy filtr za pomocą którego odrzucamy na starcie dużo bardziej ryzykowne możliwości chroniąc przy tym swój kapitał.

Bardzo często spotykane podejście zakłada 1:2 lub 1:3, co oznacza, że poziom zysku jest dwa lub trzy razy większy od poziomu straty. Taka strategia ma na celu umożliwienie większych zysków w przypadku, gdy transakcja jest zyskowna, a jednocześnie zamykanie stratnych pozycji z mniejszymi stratami.

Podsumowanie

Stosowanie zlecenia take profit zależy od przyjętej strategii inwestycyjnej. Jeżeli bazujesz na długich interwałach czasowych oraz generalnie nie masz czasu monitorować rynku wówczas zlecenia oczekujące są dobrym rozwiązaniem. Ponad to korzystanie ze zlecenia take profit zabezpiecza Cię przed chciwością, która jest bardzo często zgubna i nie pozwala na wyjście z rynku. Należy tutaj również pamiętać, że wartość zlecenia take profit jest również pomocne przy wyznaczaniu ryzyka transakcyjnego. Poziom ryzyka można sprytnie wykorzystać jako filtr do odrzucania prawdopodobnie nieopłacalnych pozycji.