Wskaźnik Pine Script Engulfing Candle

Wskaźnik Pine Script Engulfing Candle opracowałem na podstawie wiedzy przekazywanej przez Tom’a Dantego tradera z wieloletnim stażem gry na FOREX. Skrypt w języku Pine Script będzie przydatny dla wszystkich korzystających z platformy TradingView. Za pomocą skryptu w łatwy sposób będziesz mógł odszukać tytułowe świece nazywane Engulfing Candles. W Polsce nazywane objęciem bessy lub hossy. Rozróżniamy oczywiście Engulfing Candles sygnalizujące wzrosty oraz spadki i stanowią podstawowe formacje price action.

Engulfing Candle – szybkie przypomnienie

Engulfing candle jest to formacja świecowa zwiastująca zmianę kierunku trendu. Sama formacja jest bardzo prosta do interpretacji i można ją spotkać na każdym wykresie świecowym nie zależnie od interwału czasowego na jakim handlujemy.

Pierwsza świeca: Jest to zazwyczaj stosunkowo krótka świeca, która znajduje się w kierunku obecnego trendu. W skrócie, jeśli rynek był w trendzie wzrostowym, pierwsza świeca będzie zazwyczaj świecą wzrostową (zieloną).

Druga świeca: Ta świeca jest dłuższa niż pierwsza i ma kierunek przeciwny do obecnego trendu. Oznacza to, że jeśli pierwsza świeca była wzrostowa, druga będzie spadkowa, i odwrotnie. Co istotne, druga świeca musi całkowicie “zawrzeć” pierwszą co dobrze widać na poniższej ilustracji.

Engulfing Candle, objęcie bessy oraz objęcie hossy

Zacznijmy programowanie naszych świec

Jak każdy wskaźnik w języku Pine Script musimy rozpocząć od nadania nazwy oraz zdefiniowania miejsca wyświetlania wskaźnika. Ponad to równie ważne jest określenie wersji językowej, na dzień pisania tego postu najnowsza wersja jest piąta.

//@version=5
indicator(title="ENGULFING CANDLE", overlay=true)
PureScript

W kolejne linijce kodu definiujemy logikę naszego wskaźnika

// ENGULFING WZROSTOWA
engulfing_bullish = low < low[1] and close > high[1]
// ENGULFING SPADKOWA
engulfing_bearish = high > high[1] and close < low[1] 
PureScript

Teraz pozostaje nam zdefiniowanie prostego warunku “jeżeli” za pomocą którego będziemy na naszym wykresie kolorowali odpowiednio objęcie hossy na zielono a objęcie bessy na czerwono.

barColour = if engulfing_bullish
    // ENGULFING UP
    color.green
else if engulfing_bearish
    // ENGULFING DOWN
    color.red

barcolor(barColour)
PureScript

Na koniec pozostała ostatnia cześć skryptu czyli wizualizacja. Poniższy kod narysuje nam nad świecą bearish oraz bullish engulfing candle tekst “Engulfing” oraz trójkąt skierowany w górę i w dół w zależności od rodzaju świecy.

// When is bullish pin bar paint green
plotshape(engulfing_bullish, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, text = "Engulfing", textcolor = color.green)

// When is bearish pin bar paint red
plotshape(engulfing_bearish, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, text = "Engulfing", textcolor = color.red)
PureScript

Podsumowując, na koniec pozostaje zestawić wszystkie linie kodu w jedną całość w skutek czego powinieneś otrzymać taki efekt jak na zdjęciu poniżej:

Wskaźnik Pine Script Engulfing Candle

Inne równie ciekawe wskaźniki dedykowane dla platformy TradingView klasyfikowane w kategorii analiza trendu znajdziesz: tutaj.