Wielkość pozycji a odrobienie pieniędzy.

Poniższy artykuł jest już trzecim wpisem z serii zarządzania ryzykiem. W poprzednich artykułach wyjaśniłem dlaczego tak ważny jest wskaźnik risk reward ratio oraz z pomocą prawdopodobieństwa została oszacowana długość złej passy. Oba te aspekty warto uzupełnić o wiedzę w zakresie wielkości strat jakie można ponieść w wyniku otwierania pozycji stanowiących duży udział procentowy naszego portfela. Na potrzeby tego artykułu taką sytuację będziemy nazywać pułapką wartości procentowych w świecie inwestycji kryptowalutowych.

Dlaczego łączenie straty i wzrostu nie zawsze prowadzi do równowagi?

W dynamicznym świecie inwestycji kryptowalutowych, wartości procentowe odgrywają kluczową rolę w analizie i podejmowaniu decyzji. Jednakże, interpretując je zbyt powierzchownie, można wpaść w pułapkę myślenia, która prowadzi do mylnych wniosków. 

Strata procentowa na rynku kryptowalut oznacza spadek wartości portfela inwestycyjnego w stosunku do początkowej kwoty inwestycji. W momencie gdy doświadczamy straty, nasz kapitał pomniejsza się o wielkość straty, co oznacza, że wzrost o 10% na niższym kapitale nie przywróci tej samej absolutnej wartości, jak na początku. Kontynuując nasz przykład, po stracie 10% z 1000 jednostek zostaje nam 900 jednostek. Wzrost o 10% na tej niższej wartości oznacza zaledwie zysk 90 jednostek, nie 100.

Sztuka balansu między zyskiem a stratą – wielkość pozycji.

Handel kryptowalutami to umiejętność znalezienia harmonii między dążeniem do zysku procentowego a kontrolowaniem strat. Na podstawie poniższej tabeli widzimy że nasze saldo początkowe za każdym razem wynosiło odpowiednio 1000$. Jedyna różnica to wielkości pozycji, która w pierwszym wierszu wynosi 10% a w ostatnim 100%.

Duża strata procentowa z portfela to znaczna wielkość pozycji którą ciężko odrobić.

Niezwykle ważne jest uświadomienie sobie faktu że strata 10% wartości portfela na pozycję kolejno wymaga otwarcia pozycji, która przyniesie zysk na poziomie 11% celem przywrócenia stanu konta do równowagi.

Nie daj się złapać w pułapkę wartości procentowych.

Jedną z najważniejszych kwestii na rynku kryptowalut jest jak najdłuższe utrzymanie się na powierzchni. Żeby tego dokonać nie należy otwierać pozycji stanowiących 30-60% wartości naszego portfela. W przypadku poniesienia porażki, w której zaangażowana jest ponad połowa naszych środków konieczne jest otworzenie pozycji, przynoszącej ponad 100% zwrotu. Na tym dokładnie polega pułapka wartości procentowych na którą łapią się początkujący traderzy. Zakładają, że odrobienie straty wielkości 50% wartości portfela wymaga otwarcia pozycji, która przyniesie 50% zysku – co jest dużym błędem. 

Ponad to mając świadomość prawdopodobieństwa wystąpienia złej passy nierozsądne jest ryzykowanie tak wielkiej części procentowej naszego portfela na jedną transakcję. Błędnym myśleniem jest również stosowanie się do powiedzenia „większe ryzyko wymaga większych nakładów finansowych”. 

Magia procentu składanego plus odpowiednia wielkość pozycji = klucz sukcesu

Pamiętajmy że, w dłuższej perspektywie przychodzi nam z pomocą magia procentu składanego lub inaczej efekt kuli śniegowej. Otwieranie pozycji mniejszych ale zyskownych po pewnym czasie przyniesie większe korzyści. Duży udział procentowy naszego portfela postawiony na 1-2 transakcje to pierwszy krok do zakończenia naszej przygody z tradingiem.