Jak wielka może być zła passa w tradingu?

Ten wpis jest kontynuacją niezwykle ważnej kwestii jaką jest zarządzanie ryzykiem w handlu kryptowalutami. Informacje zawarte w tekście niejednokrotnie będą przydatne gdy doświadczysz tak zwanej złej passy w tradingu. Uważam, że temat związany z odpowiednim gospodarowaniem własnymi środkami jest nadrzędny i od niego zależy jak długo pozostaniemy na powierzchni. Całą serię warto potraktować jako podstawy handlu kryptowalutami, bez której dalsza przygoda może zakończyć się szybkim wyzerowaniem konta.

Zła passa w tradingu na rynku kryptowalut:

Myślę, że termin “zła passa” dla każdego czytelnika nie jest nowością. Po prostu odnosi się do okresu kiedy człowiek doświadcza ciągu porażek. W kontekście spekulacji znaczenie “złej passy w tradingu” jest dokładnie tym samym tyle tylko, że dotyczy ciągu strat finansowych. Generalnie każdy uczestnik rynku, a szczególnie spekulant, powinien być gotowy na poniesienie straty. To po prostu stanowi integralną część DNA tradingu. Pomimo tego, że inwestorzy są świadomi, iż pojedyncza strata jest nieodłącznym elementem handlu na rynku kryptowalut, to niewielu z nich jest przygotowanych na ciąg strat.

Kilka przegranych z rzędu i spore obsunięcie portfela pociąga za sobą zupełnie inne konsekwencje emocjonalne niż jedna duża strata. W takiej sytuacji ludzie zaczynają reagować różnie. Niektórzy w wyniku strachu przed kolejną przegraną poddają się. Inni za wszelką cenę otwierają niekoniecznie dobrze przemyślane pozycje celem “odegrania się” na rynku. Jeśli dopadła Cię „zła passa” lub „wir porażek” to w takiej  sytuacji najważniejsze jest odcięcie się od emocji i poleganie na wiedzy.

Wir porażek 🙂

Celem lepszego radzenia sobie w sytuacjach gdzie dopadła nas zła passa w tradingu z pomocą przychodzi statystyka. Podobnie jak w poprzednich wpisach z serii, do sprawnego zarządzania ryzykiem potrzebujemy trochę matematyki. Musimy zacząć od określenia procentu naszych wygranych w stosunku do przegranych. W oparciu o wskaźnik WIN/LOSE ratio obliczono prawdopodobieństwo serii porażek w okresie 50 transakcji i zestawiono w poniższej tabeli.

Probability of seeing at least (x) consecutive losing trades in a 50 trade period based on your strike rate

Jak radzić sobie ze złą passą na rynku kryptowalut?

Jednym z pierwszych działań jakie możemy podjąć to próba zwiększania wskaźnika WIN/LOSE ratio. Zwróć uwagę że poziom 60% zgodnie z założeniami z tabeli zdecydowanie skraca okres “złej passy”. Można spróbować zmienić założenia naszej strategii handlowej lub zmienić kryptowalutę na której handlujemy. Drugim działaniem jakie można wprowadzić to zmniejszenie wielkości pozycji w kolejnych transakcjach. Zastosowanie tej metody podczas wystąpienia złej passy ograniczy ewentualne straty. Trzecim rozwiązaniem może być szukanie odpowiednich pozycji. Przez odpowiednie mam na myśli takie w których stosunek Risk reward Ratio będzie bardziej korzystny o czym może przeczytać tutaj.

Co warto wynieść z tego wpisu?

Wyniki zamieszczone w tabeli obliczono na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia i dlatego traktowałbym te informacje jako uzupełnienie naszej wiedzy. Musimy pamiętać, że rynki kryptowalut są bardzo dynamiczne i w dużej mierze sterowane emocjami. Pamiętajmy również, że każda kolejna pozycja spośród 50 będzie się różniła od poprzedniej. Na tej podstawie wiemy, że obliczenia dotyczące “złej passy” należy traktować poglądowo. Nie mniej jednak dużo łatwiej jest spekulantowi pogodzić się z jednorazową dużą stratą finansową niż cyklicznie ponoszonymi porażkami.