Zarządzanie Sobą w czasie na podstawie książki Esencjalista?

Esencjalista – Greg McKeown cz.1

Zarządzanie sobą w czasie to zadanie wymagające sporo wysiłku. Na podstawie książki będziemy mogli w odmienny sposób popatrzeć na naszą organizację czasu pracy. Autor przekonuje nas do zmiany podejścia z wykonywania wielu zadań jednocześnie na ukierunkowane efektywniejsze działania.

Na pierwszych kilku stronach Greg opisuje historię Eliota, który bezsprzecznie odkrywa piękno esencjalizmu w momencie, gdy aktualna ilość spraw przerasta jego możliwości. Stopniowo i niepewnie dostrzega jak wiele czasu może zyskać rezygnując z dodatkowych obowiązków lub odmawiając przypadkowym osobom realizacji bezpośrednich próśb. Prawidłowe zarządzanie sobą w czasie będzie od nas wymagało wypracowania sposobów odmawiania innym a o słuszności tego stwierdzenia przekonamy się w kolejnych akapitach. Kontynuując naszą lekturę po kilku stronach docieramy do jednej z kluczowych maksym esencjalizmu:

“W esencjalizmie nie chodzi o to, jak zrobić więcej, tylko jak robić właściwe rzeczy. Nie oznacza to także, że mamy robić mniej tylko po to, żeby mieć mniej pracy. Liczy się jak najmądrzejsze inwestowanie czasu i energii w celu osiągnięcia jak najbardziej wartościowych wyników poprzez robienie tego, co istotne.”

Greg McKeown – Esencjalista, strona: 14.

Poniższa tabela porównuje nam myślenie esencjalisty z nieesencjalistą:

Esencjalista – Greg McKeown - tabela zawierająca informacje o zarządzaniu sobą w czasie
Esencjalista – Greg McKeown

Pogoń za więcej – pierwszy błąd w zarządzaniu sobą w czasie.

Na kolejnych stronach książki autor pokazuje jak wiele zagrożeń dla nas samych kreuje galopujący świat. Prawidłowe zarządzanie sobą w czasie musi być poparte zmianą sposobu postrzegania pewnych spraw. Po raz pierwszy w historii nasze społeczeństwo dotyka problem dostępności opcji, która przewyższa naszą zdolność do dokonywania wyborów. Tracąc możliwości odróżniania tego co ważne, od rzeczy nieistotnych w połączeniu z dużą presją społeczną, tworzy się w nas przekonanie o możliwości osiągnięcia wszystkiego. Greg bardzo trafnie przypomina znaczenie słowa priorytet jako rzeczy jednej i najważniejszej. Otóż dopiero w XX wieku powstaje liczba mnoga ww. słowa i tym sposobem współcześnie każdy z nas ma swoje PRIORYTETY.

Australijska pielęgniarka Bronnie Ware zapisywała słowa ludzi tuż przed śmiercią. Jedno z najczęściej padających zdań brzmiało:

“Żałuję że brakło mi odwagi, by żyć w zgodzie z samym sobą, zamiast prowadzić życie, jakiego oczekiwali ode mnie inni”

Greg McKeown – Esencjalista, strona: 25.

Niewątpliwie prowadzenie życia zgodnie ze swoimi przekonaniami zmusza nas do ciągłego odmawiania i eliminowania rzeczy nieistotnych. To jedyne rozwiązanie na stworzenie własnej przestrzeni i jedyna droga do sprawniejszego zarządzania sobą w czasie.

Książkę podzielono na cztery części (esencja, eksploracja, eliminacja, działanie) z których postaram się wyciągnąć najważniejsze informacje aby łatwiej znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak prawidłowo zarządzać sobą w czasie?”:

Esencja – krok 1 – Zarządzanie sobą w czasie:

Przez kolejne akapity tego rozdziału jesteśmy uświadamiani o tym, że każdy z nas posiada możliwość dokonywania wyborów. Pamiętajmy, że wybór to nie jest rzecz lecz działanie zależne od nas samych. Różnica w myśleniu nieesencjalisty a esencjalisty wg autora jest zasadnicza.

  • Pierwszy kieruje się podejściem „muszę” oraz rezygnuje z prawa do dokonywania wyborów.
  • Drugi czyli esencjalista kieruje się podejściem „wybieram” i korzystam z możliwości wyboru.

Na kolejnych stronach znajdziemy więcej przykładów dlaczego dokonywanie słusznych wyborów jest zasadne i jak wpływa to na zarządzanie sobą w czasie. Argumentacja Greg’a opiera się o historie znanych i wpływowych ludzi jak dyrektora ds. Technologii w Microsoft czy Waren Buffet’a.

Zawieranie kompromisu i okraczanie strategii

Kompromis i okraczanie strategii to kolejne ciekawe pojęcia jakie znajdziemy w książce. Rozwijając firmę i przyjmując daną strategię należy liczyć się z pewnymi kompromisami, na które będziemy musieli przystać. Okraczanie strategii jest to odstępstwo od pierwotnie przyjętego planu rozwoju i jednoczesne podejmowanie prób przejęcia strategii rywala. Wyjaśnienie tego zagadnienia znajdziemy na stronie 63, na przykładzie rozwoju linii lotniczych Southwest.

“Ignorowanie potrzeby kompromisów jest bardzo złą strategią dla każdej organizacji”

Greg McKeown – Esencjalista, strona: 64.

Czytając dalej książkę dotrzemy do kolejnych interesujących przemyśleń będących pomocnymi przy poszukiwaniu wskazówek do zmiany zarządzania sobą w czasie. Autor krytykuje bardzo podejście ludzi którzy na kilka minut przed ważnym zaplanowanym spotkaniem w pośpiechu odpisują na e-maile, lub wyruszają na spotkanie 10 minut przed jego rozpoczęciem przy czym sama droga zajmuje 10minut. Niewątpliwie człowiek myślący w ten sposób nieuchronnie spóźni się na spotkanie a udzielone odpowiedzi mailowe nie będą miały wielkiej wartości. Reasumując prawda jest taka, że w życiu skorzystanie z jednej możliwości z definicji oznacza odrzucenie kilku innych opcji.

  • Nieesencjalista pyta: Jak mogę zrobić obie rzeczy na raz?
  • Esencjalista pyta: Który problem chce rozwiązać?